نقاط دیدنی استان ایلام

آثار و جاذبه های تاریخی شهرستان ایلام

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

عمارت فلاحتی

ایلام خ آیت اله حیدری

2

قلعه والی و موزه مردم شناسی

ایلام خ پاسداران

3

قلعه اسماعیل خان

ارتفاعات سیوان کوه

4

چهار طاقی قجر

روستای قجر

5

قبور و تپه های باستانی

مسیر جاده بلین

6

سنگ نوشته های مربوط به دوران والیان

تنگ قوچعلی

اماکن مذهبی شهرستان ایلام

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

امامزاده حاجی بختیار

مسیر جاده ایلام به آبزا

2

زیارتگاه مسجد صاحب الزمان

محله چشمه قندانه

آثار و جاذبه های تاریخی شهرستان ایوان

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

آثار باستانی آتشکده سه پا

روستای زرنه

2

آثار طاق شیرین و فرهاد

روستای زرنه

3

آثار تپه ها و قبور باستانی

روستای سراب ایوان

4

آثار و خرابه های شهر تاریخی اریوجان

روستای جوب زر

5

اثر سنگی و تاریخی دویران

روستای دویران سفلی

6

اثر تاریخی قبر هلوج

روستای زرنه

7

آتشکده سیاهگل

روستای سیاهگل

8

آثار قبور باستانی

روستای امامزاده ابراهیم

9

آثار قبور باستانی

روستای حاجی حاضر

10

تپه تاریخی جوی زر

روستای جوی زر

11

تپه تاریخی خوران

روستای خوران 5 کیلومتری ایوان

اماکن مذهبی شهرستان ایوان

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

زیارتگاه امامزاده حاجی حاضر (ع)

روستای حاجی حاضر

2

زیارتگاه امامزاده سید عبداله (ع)

روستای سراب ایوان


آثار و جاذبه های تاریخی شهرستان مهران

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

سنگ نوشته آشور بانی پال

گل گل ملکشاهی

2

سنگ نوشته والیان پشتکوه

منطقه تریحی تخت خان

3

تپه ها و قبور باستانی

روستای سرنی گلان چغا آهوان

4

تپه های تاریخی اذیر و نذیر

مهران امامزاده سید حسن

5

آثار قبور کان گنبد

ارکواز ملکشاهی

6

تپه ها و قبور باستانی

صالح آباد

7

چهار طاقی و آتشکده کوشک قینفر

روستای بان رحمان ملکشاهی

8

زاغه باستانی لول کلم

روستای پائین تر از راهدار خانه

9

قلعه زمستانی کنجانچم

کنار رود کنجانچم

10

آثار باستانی قلعه جوق

روستای قلعه جوق ملکشاهی

اماکن مذهبی شهرستان مهران

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

زیارتگاه امامزاده علی صالح (ع)

بخش صالح آباد

2

زیارتگاه امامزاده سید حسن (ع)

3 کیلومتری مرکز شهر

3

زیارتگاه امامزاده سید محمد (ع)

روستای گنبد ملکشاهی

4

زیارتگاه ابراهیم قتال (ع)

مسیر جاده مرزی بهرام آباد


آثار و جاذبه های تاریخی شهرستان شیروان چرداول

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

آثار و بقایای شهر تاریخی سیروان

شیروان روستای سراب کلان

2

آثار و بقایای ساختمانی کل کل ( درکه )

آسمان آباد  روستای کل کل

3

آتشکده سام و قلعه سام

چرداول ارتفاعات چم بور

4

آتشکده ساسانی سرابله

چرداول سرابله 

5

تپه مهرگان یا مهرجان

چرداول چمه قوله

6

آثار تاریخی تنگ شمشه

چرداول روستای هلسم

7

آثار تاریخی تنگ زنجیره

چرداول روستای زنجیره علیا

8

آثار تاریخی تنگ قیر

چرداول روستای کله شاخ

9

پل تاریخی کرودیت

چرداول روستای چم بور

10

اثر تل توبره ریز معروف به للر

شیروان شهرک لومار

11

آثار حمام دو آوان

چرداول   سرابله

12

تپه ها و قبور باستانی

چرداول بخش هلیلان

13

تپه های باستانی سرابله

چرداول سرابله

اماکن مذهبی شهرستان شیروان چرداول

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

امامزاده عباس (ع)

شیروان

2

امامزاده باقر (ع)

شیروان روستای سفید خانی

3

بقعه شاه قلندر

بخش زنگوان روستای شاه قلندر

4

امامزاده قاسم (ع)

چرداول سرابله

5

بقعه پیر حسین

چرداول روستای زنجیره علیا

6

بقعه پیر حمزه

چرداول روستای صید نظری

7

امامزاده جعفر (ع)

چرداول شهرک شباب

8

بقعه سید علی ( سایه علی )

چرداول شهرک لومار

9

بقعه حاجی حاضر

چرداول روستای سراب کلان

10

امامزاده باقر (ع)

چرداول روستای داره توت

آثار و جاذبه های تاریخی شهرستان آبدانان

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

آثار تاریخی هزار درب

مرکز شهر

2

آثار تاریخی جولیان

روستای چم کبود

3

آثار تاریخی تلور

روستای تلور

4

بقایا و آثار شهر تاریخی سراب

روستای سراب داغ

5

بقایا و آثار شهر تاریخی ماکه ماس

روستای ماکه ماس

6

آثار شهر باستانی مورموری

روستای مورموری

7

بقایای شهر تاریخی سیاه گاو

روستای سیاه گاو

8

آثار شهر باستانی سیاه خانی

روستای سیاه خانی

9

آثار شهر باستانی قدح

روستای قدح شرق آبدانان

10

آثار شهر باستانی شیلاب

روستای شیلاب

11

آثار شهر باستانی انجیره

روستای انجیره ( مدفون زیر خاک )

12

آثار تاریخی پشت قلعه

روستای پشت قلعه

13

آثار تاریخی و قلعه هزارانی

روستای هزارانی

14

تپه تاریخی پسر و دختر

روستای تنور

اماکن مذهبی شهرستان آبدانان

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

زیارتگاه سید صلاح الدین محمد (ع)

مرکز شهر

2

زیارتگاه و بقعه امامزاده سید ابراهیم (ع)

روستای چناره

3

امامزاده جابر (ع)

5 کیلومتری شهر آبدانان

آثار و جاذبه های تاریخی شهرستان دهلران

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

تپه باستانی علی کش

نزدیکی شهر موسیان

2

دیوار قلعه تاریخی شیاخ

روستای میمه

3

سنگ نوشته میمه

میمه روستای زرین آباد

4

تپه و قبور باستانی بردی

روستای بردی

5

تپه و قبور باستانی دم مورتان

میمه بخش زرین آباد

6

زاغه باستانی امامزاده فخر الدین

بخش زرین آباد

7

قبور باستانی گلان و بچینه

روستای بردی

8

آتشکده کوشک قینفر

میمه بخش زرین آباد

9

تپه باستانی موسیان

شهر موسیان

اماکن مذهبی شهرستان دهلران

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

زیارتگاه و امامزاده عباس (ع)

مسیر دهلران به اندیمشک

2

زیارتگاه و امامزاده سید فخرالدین (ع)

مسیر میمه به پهله زرین آباد

3

زیارتگاه و امامزاده سید ابراهیم (ع)

بخش زرین آباد

4

زیارتگاه و امامزاده سید ناصرالدین (ع)

بخش زرین آباد

5

زیارتگاه اکبر

15 کیلومتری شهر دهلران

6

زیارتگاه و بقعه ابراهیم قتال

بخش زرین آباد

آثار و جاذبه های تاریخی شهرستان دره شهر

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

آثار و خرابه های شهر باستانی دره شهر

جنب اداره فرهنگ و ارشاد

2

قلعه و آسیاب آبی شیخ ماخو

مسیر جاده دره شهر به ارمو

3

تپه باستانی تیغن

مسیر جاده دره شهر به چم ژاب

4

تنگه تاریخی و شکارگاه بهرام چوبی

مسیر جاده دره شهر به پلدختر

5

آتشکده تنوره سرخ

روستای مهدی آباد

6

چهار طاقی فرهاد آباد

روستای فرهاد آباد

7

چهار طاقی هاشم آباد

روستای هاشم آباد

8

آثار تاریخی پل گاومیشان

مسیر جاده دره شهر به پلدختر

9

آثار پل تاریخی چم نمشت

روستای چم نمشت روی سیمره

10

آثار قلاع تاریخی

دره ییلاقی کلم بدره

11

تپه باستانی کل یزید

منطقه کله جوب

12

تپه چغاسبز

دهستان خالصه

13

آتشکده چهار طاقی

خیابان نیروی هوایی

اماکن مذهبی شهرستان دره شهر

ردیف

نام اثر

نشانی اثر

1

بقعه امامزاده معین صالح (ع)

روستای ماژین

2

بقعه امامزاده بابا سیف الدین (ع)

روستای ارمو

3

بقعه جابر انصاری

روستای جابر کلم