آدرس ساختمان مرکزی : ایلام-بلوار شهید مدرس-جنب صنایع دستی

تلفن : 2-3337521

تلفن دفتر مدیر کل : 3335360

فکس: 3336441

کد پستی :99415-69349

پست الکترونیکی :    t.karilam@iran.ir

آدرس ساختمان شماره یک: ایلام-بلوار دانشجو-جنب اداره ثبت احوال

ردیف شهرستان آدرس تلفن 
1اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایلام ایلام-میدان کشوری-خ مدرس10-نرسیده به بیمارستان شهید مصطفی-روبروی دبیرستان کوثر 

 3345009

 2اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایوانایوان-انتهای خ شهید باهنر-خ برق سابق  08423232985
3اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبدانانآبدانان-میدان امام حسین(ع)-بلوار شهید رجایی  08426224883
4اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهردره شهر-خ جمهوری اسلامی-پشت دبیرستان خواجه نصیرالدین طوسی(زینب قدیم)  08425222107
5اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهلراندهلران-خ امام(ره)  08427223699
6اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیروانچرداولسرابله-خ امیرکبیر-جنب فرمانداری  08424223712
7اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملکشاهیملکشاهی-بلوار حضرت امام(ره)  08428525674
8اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهرانمهران-بلوار امام خمینی(ره)  08428222709