مشارکت عمومی

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ایلام کلیه بخشنامه ها،دستورالعملها و آیین نامه های صادره خورد را به مدت 10 روز قبل از ابلاغ و اجرا به منظور اخذ نظر و انتقادات مردمی و اصلاح و بروز رسانی آنها در دسترس عموم قرار داده .کاربران گرامی میتوانند از طرق کانالهای ارتباطی حضوری،تلفنی و یا اعلام نظر در ئب سایت رسمس این اداره کل راهنما و مشاور ما باشند.

با تشکر

اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ایلام